Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เริ่มนับ วันที่ 8 ก.พ. 2559
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
รายงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็น โรงเรียนผู้สูงอายุจุดเริ่มต้นการดู  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมของ อปท.  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1424 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบและพัฒนาบุคลากรฯ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1423 โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางผังชุมชนUrban Community Strategy UCS  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ว175 ขอรับการสนับสนุนเต็นท์  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ว173 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1413 การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูฯ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1412 ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
1-การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย รวมศพด.หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
2-การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย รวมศพด.หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
แผนงาน/โครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 321